O Printed Health

Medycyna druk 3D medycyna spersonalizowana

Techniki przyrostowe, additive manufacturing czy rapid prototyping to tylko niektóre z nazw określających druk 3D. Technologia ta znajduje zastosowanie w wielu branżach – lotnictwie, branży automobile a także medycynie. Medycyna druk 3d medycyna spersonalizowana to przyszłość druku 3D!

Wydruk ludzkiego kręgu z logotypem Printed Health

Druk 3D w medycynie daje możliwości jakich dotąd nie znaliśmy w dziedzinach takich jak chirurgia, stomatologia, ortopedia czy farmacja. Dziś możemy wytworzyć drukowane protezy rąk (tzw. ręce 3d), drukować leki a także tworzyć spersonalizowane implanty kości czaszki. Właśnie to ostatnie – personalizacja medycyny zdaje się być obok biodruku najbardziej inspirującym zastosowaniem. Kiedy wydrukujemy wątrobę? Potrzeba na to jeszcze kilku lat, ale już dziś dzięki wydrukom 3D możemy przeprowadzać niezwykle precyzyjne operacje rekonstrukcji twarzoczaszki u dzieci.

Drukarka 3D przestaje być zarezerwowana dla przemysłu i wkracza do laboratoriów i na sale operacyjne.

Słyszymy wiele przekazów medialnych na temat nowych pasjonujących zastosowań druku 3D. Polska powoli dołącza do światowej czołówki, dzięki zdolnym chirurgom czy pomysłowym naukowcom. Niestety, wymiana wiedzy miedzy poszczególnymi ośrodkami, niedostatek liczby profesjonalnych firm świadczących kompleksowe usługi dla świata medycyny oraz koszty stanowią barierę rozwoju.

Printed Health powstało by umożliwić rozwój nowoczesnej medycyny dzięki technologii druku 3D.

Wierzymy, że dzięki wymianie wiedzy i łączeniu ekspertów ze środowiska medycyny, branży druku 3D i biznesu jesteśmy w stanie realnie przyśpieszyć ten proces. Docieramy do szerokiego grona naukowców, lekarzy, technologów i przedstawicieli biznesu i łączymy ich w czasie organizowanych konferencji i szkoleń. Edukujemy, zapraszamy do dyskusji, inspirujemy oraz oferujemy profesjonalne usługi consultingowe.

Medyczny druk 3D to wymagająca dziedzina, w której znajomość procesów biologicznych, fizjologii ciała czy specyfiki branży medycznej jest niezbędna. Printed Healh tworzą osoby z kompetencjami w tym obszarze – z wykształcenia farmaceuci – Justyna Skowyra i Effiom Uman-Ntuk.

Medycyna, druk 3D, medycyna spersonalizowana – po więcej informacji  zapraszamy na nasz fanpage na FB a także zachęcamy do bezpośredniego kontaktu!